आखाँ शिबिर

 
काभ्रे बेथानचोकको च्यासिंखर्कमा नि:शुल्क आखाँ शिविर, २१० जनाले पाए सेवा

काभ्रे बेथानचोकको च्यासिंखर्कमा नि:शुल्क आखाँ शिविर, २१० जनाले पाए सेवा