इजरायल रोजगार

 
इजरायलमा जाने नेपाली कामदारको भाषा परीक्षा आजदेखि, ११ ठाउँमा परीक्षा केन्द्र

इजरायलमा जाने नेपाली कामदारको भाषा परीक्षा आजदेखि, ११ ठाउँमा परीक्षा केन्द्र