कक्षा १२ परीक्षा

 
कक्षा १२ को परीक्षा भदौ ३० गतेदेखि हुने

कक्षा १२ को परीक्षा भदौ ३० गतेदेखि हुने

दशैंअघि नै १२ कक्षाको परीक्षा लिने तयारी

दशैंअघि नै १२ कक्षाको परीक्षा लिने तयारी

कक्षा १२ को परीक्षा साउन अन्तिममा, भौतिक रूपमा नै परीक्षा चलाउने बोर्डको तयारी

कक्षा १२ को परीक्षा साउन अन्तिममा, भौतिक रूपमा नै परीक्षा चलाउने बोर्डको तयारी