कर्णाली प्रदेश

 
कर्णालीका मुख्यमन्त्री शाहीद्वारा राजीनामा

कर्णालीका मुख्यमन्त्री शाहीद्वारा राजीनामा