खुल्यो लकडाउन

 
‘हतार गरी लकडाउन खोल्नु गलत’ : जनस्वास्थयविद्

‘हतार गरी लकडाउन खोल्नु गलत’ : जनस्वास्थयविद्