गाेरखा भुकम्प

 
गोरखा भूकम्पको पाँच वर्ष पूराः पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका काम अझै भएन पूरा

गोरखा भूकम्पको पाँच वर्ष पूराः पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका काम अझै भएन पूरा