गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल

 
गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण सकियो, परीक्षण उडानको तयारी

गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण सकियो, परीक्षण उडानको तयारी