चिसो बढ्यो

 
जाडोमा आगो, हिटर, गिजर चलाउँदा नगर्नुहोस यी गल्ती, जसले जान सक्छ ज्यान

जाडोमा आगो, हिटर, गिजर चलाउँदा नगर्नुहोस यी गल्ती, जसले जान सक्छ ज्यान

चिसो बढ्दै, काठमाडौंको तापक्रम माइनसमा पुग्ने अनुमान

चिसो बढ्दै, काठमाडौंको तापक्रम माइनसमा पुग्ने अनुमान