जेष्ठ पत्रकार भत्ता

 
जेष्ठ पत्रकारलाई मासिक भत्ता दिने सरकारको निर्णय

जेष्ठ पत्रकारलाई मासिक भत्ता दिने सरकारको निर्णय