जोन्सन एण्ड जोन्सन

 
अब १८ वर्ष माथिका सबैलाई जोन्सन एन्ड जोन्सनको खोप

अब १८ वर्ष माथिका सबैलाई जोन्सन एन्ड जोन्सनको खोप

काभ्रेमा भोलीदेखि ‘जोन्सन एण्ड जोन्सन’ खोप लगाइने

काभ्रेमा भोलीदेखि ‘जोन्सन एण्ड जोन्सन’ खोप लगाइने

अमेरिकाले उपलब्ध गराउने १५ लाख खोप सोमबार काठमाडौं आइपुग्ने, एक डोज मात्र लगाए पुग्ने

अमेरिकाले उपलब्ध गराउने १५ लाख खोप सोमबार काठमाडौं आइपुग्ने, एक डोज मात्र लगाए पुग्ने