‘तपाईको मास्क खै ?’

 
पनौतीमा पनि ‘तपाईको मास्क खै ?’ अभियान सुरु

पनौतीमा पनि ‘तपाईको मास्क खै ?’ अभियान सुरु