तातोपानी नाका खुल्दै

 
लामो समयदेखि बन्द रहेका चीनतर्फका सबै नाका आजदेखि खुल्ने

लामो समयदेखि बन्द रहेका चीनतर्फका सबै नाका आजदेखि खुल्ने

तातोपानी नाका खोल्न चीन तयार

तातोपानी नाका खोल्न चीन तयार