तातोपानी नाका

 
लामो समयदेखि बन्द रहेका चीनतर्फका सबै नाका आजदेखि खुल्ने

लामो समयदेखि बन्द रहेका चीनतर्फका सबै नाका आजदेखि खुल्ने

तातोपानी नाकाबाट व्यापार सहज बनाउन माग

तातोपानी नाकाबाट व्यापार सहज बनाउन माग