दादुरा/रूबेला खाेप

 
लकडाउनकाे समयमा नै काभ्रेमा ‘दादुरा रुवेला’ खोप कार्यक्रम सम्पन्न

लकडाउनकाे समयमा नै काभ्रेमा ‘दादुरा रुवेला’ खोप कार्यक्रम सम्पन्न