धुलिखेलमा परिक्षण अबरुद्ध

 
धुलिखेल अस्पतालमा छैन कोरोना परीक्षण सामाग्री, परिक्षण कार्य अबरुद्ध

धुलिखेल अस्पतालमा छैन कोरोना परीक्षण सामाग्री, परिक्षण कार्य अबरुद्ध