पनौती सडक

 
पनौती नगरपालिकाको अनुरोध: सडक अतिक्रमण गरी निर्माण सामाग्री तथा पार्किङ नगर्नू

पनौती नगरपालिकाको अनुरोध: सडक अतिक्रमण गरी निर्माण सामाग्री तथा पार्किङ नगर्नू