पलान्चोक भगवती

 
राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा काभ्रेको पलाञ्चोक भगवतीको दर्शन

राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा काभ्रेको पलाञ्चोक भगवतीको दर्शन