पशुपन्छी दिवस

 
किसानको गोठ मै पुगेर पनौती नगरले मनायो ‘विश्व पशुपन्क्षी दिवस’

किसानको गोठ मै पुगेर पनौती नगरले मनायो ‘विश्व पशुपन्क्षी दिवस’