फाइजर खोप

 
नेपालमा ५ देखि ११ वर्षसम्मका बालबालिकालाई कोरोना बिरुद्धको खोप लगाइने

नेपालमा ५ देखि ११ वर्षसम्मका बालबालिकालाई कोरोना बिरुद्धको खोप लगाइने