मास्क प्रकरण

 
स्वास्थ्यले १५ रुपैयाँमा किनेको मास्कलाई सेनाले ५२ हाल्यो

स्वास्थ्यले १५ रुपैयाँमा किनेको मास्कलाई सेनाले ५२ हाल्यो