मोडेर्ना खोप

 
सरकारले खरिद गर्यो १८ वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि ४० लाख मोडेर्ना खोप

सरकारले खरिद गर्यो १८ वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि ४० लाख मोडेर्ना खोप