युवकमाथि हमला गर्यो

 
सिंहले युवकमाथि हमला गर्यो, युवकले सिंहलाई नै मारिदिए

सिंहले युवकमाथि हमला गर्यो, युवकले सिंहलाई नै मारिदिए