रूकुम घटना

 
रुकुमको सोती घटनाका आरोपी ३४ जना विरुद्ध मुद्दा दायर

रुकुमको सोती घटनाका आरोपी ३४ जना विरुद्ध मुद्दा दायर