विराटनगर विमानस्थल

 
बाढी पसेर तीन दिनदेखि बन्द विराटनगर विमानस्थल आजदेखि सञ्चालनमा

बाढी पसेर तीन दिनदेखि बन्द विराटनगर विमानस्थल आजदेखि सञ्चालनमा