सडकमा स्थानीयको अवरोध

 
पिच नगरिएको भन्दै पनौती-नमोबुद्ध सडकमा स्थानीयको अवरोध

पिच नगरिएको भन्दै पनौती-नमोबुद्ध सडकमा स्थानीयको अवरोध