सबै नाका शिल

 
लकडाउन थपिएसंगै काभ्रे प्रवेश गर्ने सबै नाका शिल

लकडाउन थपिएसंगै काभ्रे प्रवेश गर्ने सबै नाका शिल