सरकारकाे अाग्रह

 
मास्क नलगाई बाहिर निस्कनेलाई पक्राउ गर्न जिल्ला प्रशासनलाई सरकारकाे निर्देशन

मास्क नलगाई बाहिर निस्कनेलाई पक्राउ गर्न जिल्ला प्रशासनलाई सरकारकाे निर्देशन