स्वास्थ्यकर्मीकाे विमा

 
निर्माण ब्यवसायी गौतमले गरे सबै स्वास्थ्य कर्मीको कोरोना बिमा, पत्रकार महासंघ काभ्रेलाइ ५० हजार

निर्माण ब्यवसायी गौतमले गरे सबै स्वास्थ्य कर्मीको कोरोना बिमा, पत्रकार महासंघ काभ्रेलाइ ५० हजार