१२ वर्षमुनिका बालबालिकाकालाई फाईजर खोप

 
५ देखि ११ वर्षसम्मका बालबालिकालाई फाइजर खोपको दोस्रो मात्रा दिईदै

५ देखि ११ वर्षसम्मका बालबालिकालाई फाइजर खोपको दोस्रो मात्रा दिईदै