agni sapkota

 
नियुक्ति बदरको माग गर्दै सभामुख आफैं पुगे सर्वोच्च

नियुक्ति बदरको माग गर्दै सभामुख आफैं पुगे सर्वोच्च