load Shedding

 
सुरु भयो लोडसेडिङको रिहल्सल, चार वर्षपछि लोडसेडिङलाई निरन्तरता दिने तयारीमा प्राधिकरण

सुरु भयो लोडसेडिङको रिहल्सल, चार वर्षपछि लोडसेडिङलाई निरन्तरता दिने तयारीमा प्राधिकरण