Pradip Gyawali

 
निर्धारित मितिमा नै निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ: मन्त्री ज्ञवाली

निर्धारित मितिमा नै निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ: मन्त्री ज्ञवाली