deuwa

 
देउवाले भने- प्रदेशमा जसले हामीलाई मुख्यमन्त्री दिन्छ, उसैलाई समर्थन

देउवाले भने- प्रदेशमा जसले हामीलाई मुख्यमन्त्री दिन्छ, उसैलाई समर्थन