निशुल्क आँखा परिक्षण

 
अनलाइन कक्षाका कारण बालबालिकाको आँखामा समस्या, नमोबुद्धले सुरु गर्र्यो निःशुल्क आँखा परिक्षण

अनलाइन कक्षाका कारण बालबालिकाको आँखामा समस्या, नमोबुद्धले सुरु गर्र्यो निःशुल्क आँखा परिक्षण