मुक्तिनाथ पनौती

 
पनौतीको मुक्तिनाथ मन्दिरमा प्रथम व्रह्मोत्सव धार्मिक अनुष्ठान हुदै

पनौतीको मुक्तिनाथ मन्दिरमा प्रथम व्रह्मोत्सव धार्मिक अनुष्ठान हुदै