रुपन्देही घटना

 
रुपन्देहीको मोतीपुर घटनामा ४ जनाको मृत्यु, १ जनाको सनाखत

रुपन्देहीको मोतीपुर घटनामा ४ जनाको मृत्यु, १ जनाको सनाखत