विश्व मधुमेह दिवस

 
आज विश्व मधुमेह दिवस : विश्वका ४६ करोडभन्दा बढी मानिसमा मधुमेह

आज विश्व मधुमेह दिवस : विश्वका ४६ करोडभन्दा बढी मानिसमा मधुमेह