Mahesh Kharel

 
खरेल परिवारको सहयोगमा निर्मित ‘राजेन्द्र खरेल सभाहल’ हस्तान्तरण

खरेल परिवारको सहयोगमा निर्मित ‘राजेन्द्र खरेल सभाहल’ हस्तान्तरण

पाँचखाल नगरपालिकालाई ‘स्मार्ट सिटी’ बनाउने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर

पाँचखाल नगरपालिकालाई ‘स्मार्ट सिटी’ बनाउने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर

पाँचखाल नगरपालिमा शहरी स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालन

पाँचखाल नगरपालिमा शहरी स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालन