कोभिशिल्ड खोप

 
भोलिदेखि काभ्रेका जेष्ठ नागरिकलाई दोस्रो डोजको कोभिशिल्ड खोप लगाईने

भोलिदेखि काभ्रेका जेष्ठ नागरिकलाई दोस्रो डोजको कोभिशिल्ड खोप लगाईने