चौंरीदेउराली

 
स्थानीयको स्वस्थ्यमा ध्यान दिदै चौंरीदेउराली गाउँपालिकामा फोहोरमैला व्यवस्थापन प्रणाली स्थापना

स्थानीयको स्वस्थ्यमा ध्यान दिदै चौंरीदेउराली गाउँपालिकामा फोहोरमैला व्यवस्थापन प्रणाली स्थापना

अक्सिजन प्लान्टको निर्माणको लागि चौंरीदेउरालीका जनप्रतिनिधिले गरे १ महिनाको सेवा सुविधा सहयोग

अक्सिजन प्लान्टको निर्माणको लागि चौंरीदेउरालीका जनप्रतिनिधिले गरे १ महिनाको सेवा सुविधा सहयोग

कोरोना बिरुद्ध चौंरीदेउरालीका युवाहरु जागे, निर्माण गरे ‘एन्टी कोभिड भोलेन्टीयर टीम’

कोरोना बिरुद्ध चौंरीदेउरालीका युवाहरु जागे, निर्माण गरे ‘एन्टी कोभिड भोलेन्टीयर टीम’

चौंरीदेउराली गाउँपालिकाद्वारा निषेधाज्ञा जारी

चौंरीदेउराली गाउँपालिकाद्वारा निषेधाज्ञा जारी