फ्रान्स

 
महँगीको विरोध प्रदर्शन फ्रान्सको अर्थव्यवस्थाका लागि विध्वंश

महँगीको विरोध प्रदर्शन फ्रान्सको अर्थव्यवस्थाका लागि विध्वंश