रुकुम घटना

 
रुकुम घटनाको विरोधमा डा. बाबुरामसहित प्रदर्शनमा 

रुकुम घटनाको विरोधमा डा. बाबुरामसहित प्रदर्शनमा