election2077

 
मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्न निर्वाचन कार्यालय काभ्रेको अनुरोध

मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्न निर्वाचन कार्यालय काभ्रेको अनुरोध