जोन्सन एन्ड जोन्सन

 
अमेरिकी अनुदानमा १५ लाख खोप नेपाल आउदै, एक डोज मात्र लगाए पुग्ने

अमेरिकी अनुदानमा १५ लाख खोप नेपाल आउदै, एक डोज मात्र लगाए पुग्ने