डा. सन्दुक रुइत

 
दृष्टिविहीनहरूका भगवान डा. सन्दुक रुइतलाई १३ करोड रुपैयाँको इसा अवार्ड

दृष्टिविहीनहरूका भगवान डा. सन्दुक रुइतलाई १३ करोड रुपैयाँको इसा अवार्ड

तिलगंगाले विश्वका १० लाख मानिसको मोतीबिन्दु शल्यक्रिया गर्ने

तिलगंगाले विश्वका १० लाख मानिसको मोतीबिन्दु शल्यक्रिया गर्ने