डेल्टा भेरियन्ट

 
नेपालमा कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट देखिएको छैन: विश्व स्वास्थ्य संगठन, हाल नेपालमा डेल्टा भेरियन्ट सक्रिय

नेपालमा कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट देखिएको छैन: विश्व स्वास्थ्य संगठन, हाल नेपालमा डेल्टा भेरियन्ट सक्रिय