भान्सामा औषधि

 
औषधीय गुणले भरिपूर्ण करेला, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने देखि अनेकौ रोगको लागी फाइदा

औषधीय गुणले भरिपूर्ण करेला, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने देखि अनेकौ रोगको लागी फाइदा