व्यंग्य

 
खुकुलो लकडाउनमा मास्कबहादुरको कसिलो हाच्छ्यूँ !

खुकुलो लकडाउनमा मास्कबहादुरको कसिलो हाच्छ्यूँ !