शिक्षक सेवा आयोग

 
शिक्षक सेवा आयोगद्वारा निम्नमाध्यमिक तहकाे नतिजा प्रकाशन (हेर्नुहोस् नतिजा)

शिक्षक सेवा आयोगद्वारा निम्नमाध्यमिक तहकाे नतिजा प्रकाशन (हेर्नुहोस् नतिजा)

माध्यमिक तहमा १५ सय भन्दा धेरै शिक्षकको आवेदन खुला

माध्यमिक तहमा १५ सय भन्दा धेरै शिक्षकको आवेदन खुला

१२ हजार शिक्षकका लागि दरबन्दी खुलाउँदै शिक्षक सेवा आयोग

१२ हजार शिक्षकका लागि दरबन्दी खुलाउँदै शिक्षक सेवा आयोग