श्रीखण्डपुर मा.वि.

 
धुलिखेलको श्रीखण्डपुर मा.वि.को १६ कोठे नयाँ भवन निमार्ण हुने

धुलिखेलको श्रीखण्डपुर मा.वि.को १६ कोठे नयाँ भवन निमार्ण हुने